Interjú: Matherminds

Mutatkozzatok be, kik vagytok, mivel foglalkoztok és hol vagytok elérhetők?

Auth Andrea feltaláló, tanítónő, és regényíró. Andrea a játékkészlet kidolgozója, tesztelője – igazi kreatív szellem. Jelenleg alapvetően a találmányt piacra vivő startup vállalkozásunk innovációs motorja. A játékok szakmai lektorálása, a továbbfejlesztések kidolgozója, a fejlesztési ötletek kritikai véleményezője.

Dr. Arató Ferenc PhD, egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében. Alapvető kutatási területe a kooperatív tanulásszervezés, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák együttes fejlesztése, a probléma és játékalapú tanulásszervezési módok kutatása, valamint a reflektív és kritikai gondolkodás fejlesztése. A Lapot kérünk! termékké fejlesztése,  termékhez kapcsolódó kutatási-fejlesztési feladatok tartoznak hozzá.

Kelemen András a Kelemen & Partners LTD ügyvezető igazgatója. Alapvető tevékenységei a Lapot Kérünk/MathterMinds üzleti fejlesztése, marketing és média tevékenységek koordinálása, logisztikai hálózat fejlesztése és üzemeltetése, itthoni és nemzetközi affiliate és egyéb digitális hálózatok fejlesztése, és minden az üzleti működéshez szükséges egyéb tevékenység. Jelenleg MSc in Business Analytics hallgató a Central European University budapesti karán.

 

A startup előtti életben mivel foglalkoztatok?

Arató Ferenc döntően közoktatási intézményekben dolgozott tanácsadóként, trénerként, mentorként a hatékonyabb, eredményesebb és méltányosabb intézményi gyakorlatok meghonosításáért. A kooperatív tanulásszervezés hazai adaptációjának egyik élharcosa, számos publikációja, két általa, és társszerzőkkel együtt írt és szerkesztett kézikönyve is megjelent e témában. Az üzleti életben is szerzett tanácsadói tapasztalatokat , hiszen nyolc évig dolgozott marketing tanácsadóként, menedzserek és kereskedők trénereként.

Kelemen András egy multikulturális karakter, aki a világ számos pontján élt és szerzett mind szakmai mind kulturális tapasztalatot. Tanulmányai és munkái során élt Amerikába, Angliába, Spanyol országba, Hollandiában és természetesen Magyarországon. BA végzettségét a világhírű Hágai Hospitality and Business University-n szerezte majd szakmai pályafutása Londonban folytatódott, ahol digitális marketing és média szakirányokban mélyült el. Fő szakterülete az „affiliates” lett és globális cégek Affiliate Managereként folytatta pályafutását. 2016-ban alapította meg Angliában a Kelemen & Partners LTD-t, amely a Lapot Kérünk/MathterMinds kizárólagos forgalmazója.

 

Mi volt az első ötlet, ami a jelenlegi termékhez, szolgáltatáshoz vezetett és hol született meg az ötlet?

Az ötlet Auth Andrea fejéből pattant ki, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolában dolgozott Pécsett, s rájött, hogy a tankönyv-központú matematika oktatás nagyon eredménytelen ezeknek a gyerekeknek az esetében. Az alapötlet egyszerű volt – a meglévő, hagyományos kártya és társasjátékokat vette alapul, s ezekre fejlesztett ki új kártyacsomagokat és új játékokat. Két tesztosztályban összesen 7 évig fejlesztette a készletet, az utolsó négy évben már Arató Ferenccel együttműködve. Így jött létre az Iskolai doboz, amely 1-4. osztályig 85%-ban lefedi a kerettantervi követelményeket. 2015-2016 fordulóján egy sikeres kickstarter kampánynak köszönhetően elindult a Családi Csomag fejlesztése és kiadása, amely elérhető angol nyelven is, s óvodától harmadik osztály elejéig segíti a gyerekek tanulását. 2016-ban kialakításra kerültek a Tematikus Dobozok, amelyek matematikai területekre bontva tartalmazzák a játékokat (Óvoda-iskola Átmenet, Számolás 20-as számkörben, Számolás 100-as számkörben, Szorzás, Osztás és törtek, Mértékegységváltás, Római Számok) az óvoda nagycsoporttól negyedik osztály végéig érintve a tantervi követelményeket.

Az, hogy az egész ötletből terméket fejlesszünk, Arató Ferenc ötlete volt, már jó régen, és sikerült is elérnie Andreával együtt, hogy egy termék megszülessen, piacra kerüljön (Iskolai Doboz – a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában 2012-ben). Arató Ferenc és Kelemen András együtt találták ki, hogy az állami átalakulásban nyoma veszett terméknek utána járjanak, és indítsanak egy startup vállalkozást 2015 végén, hogy kezükbe vegyék a termék piacra vitelét. A kickstarter kampány ötlete automatikusan jött, hiszen nem volt tőkénk, onnantól kezdve pedig már nyomon követhető a történet a sajtóból, vagy a honlapunkról is.

 

 

Magyarországi piacban vagy külföldben gondolkodtok?

A magyarországi piacon elsősorban a családokat céloztuk meg, ugyanakkor mellette elindítottunk egy sikeres iskolai pályázatot is, amellyel az volt a célunk, hogy a hazai iskolákban is el kezdjék végre használni ezt a nagyszerű találmányt. A program sikeres, annak ellenére, hogy az iskolák nehezen tudják a forrásokat autonóm módon előteremteni, mégis sok tankerületet sikerült már meggyőzniük arról, hogy érdemes megvásárolni az Iskolai Dobozokat. Különösen azért is, mert egy ingyenes képzést és féléves online mentorálást ajánlunk fel a pályázatban résztvevő iskoláknak.

Alapvetően a külföldi piacban is gondolkodunk. Idén márciusban kezdtük el az értékesítést az Egyesült Királyságban (United Kingdom). Az angol nyelvű kiadással éppen az a célunk, hogy a nemzetközi piacon is felhívjuk a figyelmet a találmányra.

 

A startup üzlet közösségi inkább, vagy egyéni zseniken múlik?

Ez a termék, s a forgalmazására létrehozott vállalkozás nem jött volna létre a különböző támogató közösségek nélkül.

Andrea régi iskolája, amelyet azóta bezártak, Wellish Katalin vezetésével egy innovatív közösség volt, amely mindenben támogatta a találmány termékké alakulását, az igazgató éveken át együtt dolgozott Arató Ferenccel az iskolai innovációkon, s folyamatosan támogatta Andreát is, hiszen kapcsolatokat épített, elengedte bemutatókra, tárgyalásokra, a kollégák helyettesítették, kipróbálták saját osztályaikban is a kártyákat, népszerűsítették a terméket, sőt kistámogatóként a kickstarter kampányból is kivették a részüket. Wellish Katalin jelenlegi iskolája gyémánt fokozatú támogatója volt a kickstarter kampányunknak, hiszen az ő iskolájában zajlottak az első filmünk felvételei, illetve helyet adtak hírműsorok felvételeinek is a találmánnyal kapcsolatban.

Másik fontos közösségi támogatói oldal volt a gyerekek közössége, akik kipróbálták a kártyákat, elmondták a véleményüket, javították a kártyalapokat, sőt új játékvariációkat találtak ki. Illetve családjaink gyermekei is részt vesznek a találmány népszerűsítésében. Több gyermek nagykövetünk is van, akik elérték, hogy iskolájukban, saját tanítóik elkezdjék használni a játékokat.

Nagyon nagy lendületet adott a találmány újraindulásának a kickstarteres támogatói közösség, közöttük több gyémánt fokozatú támogatóval, akik iskolák számára ajándékoztak dobozokat, illetve támogatták, hogy felálljon egy céges háttér a találmány mögött.

2015-2016 fordulóján indult el egy nemzetközi iskolahálózat kialakítása, egy adaptáló és fejlesztő közösség kiépítése, kapcsolódva a pályázati programunkhoz. Jelenleg 4 bázisintézményként segítő iskola és további 16 iskola képezi a hálózatot, de szeretnénk összesen 50 hazai iskolát bevonni a hálózatba.

További fontos támogató közössége a kutatási-fejlesztési törekvéseinknek a Pécsi Tudományegyetem, amely évekkel ezelőtt segített az Iskolai Doboz piacra vitelében, s amely a szerzői jogvédelem területén támogatja a találmányt.

Az egyetemen működő Tanárjelöltek Szakkollégiuma részeként működik egy kutatócsoport, Arató Ferenc vezetésével, amelyben oktatók, tanárok, PhD hallgatók, matematika és bölcsész szakos hallgatók egy longitudinális vizsgálatot indítottak a találmánnyal kapcsolatban. Ennek első eredményeként derült ki, hogy milyen mértékben fedi le a találmány a jelenlegi, szigorúan előíró jellegű nemzeti kerettantervet. A kutatás további eredményeiről a honlapon, illetve tudományos konferenciákon, tudományos publikációk révén tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

 

A fogyasztó agyával gondolkodtok a fejlesztés során, vagy a saját elképzeléseiteket valósítjátok meg?

A fentiekből talán világosan látható, hogy a találmány kifejezetten a célcsoport bevonásával lett kialakítva, egy mintegy tíz éves pilot periódus során (2003-2012). A találmány továbbfejlesztését is közösségi feladatként fogjuk fel, hiszen szeretnénk bevonni a vállalkozó kedvű pedagóguskollégákat, illetve az ő tapasztalataikat a találmány továbbfejlesztésébe, tökéletesítésébe. Az iskolai hálózat segítségével éppen most zajlott le az első kutatásunk ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, alapvetően azt vizsgálva, hogy milyen feltételek támogatják egy iskolában a rendszeres használat bevezetését. Az első adatok nagyon bíztatók, hiszen a pályázati programban résztvevők 100%-a kipróbálta, alkalmazza a játékokat, közülük 88% heti rendszerességgel!

 

Mi a legnagyobb probléma, amivel jelenleg foglalkoztok?

A folyamatosan és kiszámíthatatlanul változó hazai piaci környezet. A találmány eddig sorsát végigkísérte ez probléma.  Magunk között el is terjedt az a humoros megközelítés, hogy amihez a találmány ér az megszűnik. Kezdődött a megnyert egyetemi innovációs támogatás kutatás közbeni elvonásával 2010-ben, majd folytatódott a tankönyvpiac megszűnésével, valamint a találmányt korábban kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó megszűnésével, most éppen ennek jogutódja az OFI szűnt meg, így jelenleg ennek jogutódjával szeretnénk partneri kapcsolatot kiépíteni. Az iskolák forrásai is megszűntek, 2012-ben az akkor még szabadon felhasználható forrásaikból 300 Iskolai Dobozt vásároltak meg iskolák, majd megszűnt ez a piac, s a találmány két évre a raktárban rekedt. Szerencsére a jogutód OFI nagyon partneri hozzáállást tanúsított, így a raktárból kikerültek a dobozok, viszont ez olyan jelentős költséggel terhelte meg a startup vállalkozásunkat, amelynek költségeit még ma is szenvedjük. Éppen ezért fordultunk a családok felé. Ez egy nagyon jó piaci szegmensnek bizonyult, azonban attól féltünk, hogy így viszont az iskolákba nem fog eljutni a találmány, ezért indítottuk 2016 novemberében az iskoláknak szóló pályázati programunkat. Most robbant bombaként az életünkbe egy másik partnerünk megszűnése, hiszen a hazai forgalmazásba bevontuk a pécsi Alexandra Kiadót, energiáink nagy részét leköti a kármentesítés, illetve a náluk lévő termékeink visszaszerzése. A nemzetközi piac is folyamatosan változik, viszont reményeink szerint sikerül majd azért kiszámíthatóan változó körülményeket találni a találmány elterjesztésére.

 

Mire lenne szükségetek leginkább, pénz, ember, marketing?

Ebben a sorrendben!

A sikeres kickstarter kampányon gyűjtött támogatás alapvetően a Családi Csomag első kiadására volt elég, azonban az Iskolai Dobozok visszavásárlása az államtól azonnal egy jelentős mínuszt eredményezett a költségvetésünkben. Így azt lehet mondani, hogy a sikeres kickstarter kampány ellenére kb. mínusz 20 millióval indult a vállalkozásunk. Ennek egy részét már kitermeltük a piacon, azonban, ha a piaci eladásokból ledolgozzuk a másik felét is, akkor pénzügyi szempontból ugyanott fogunk tartani, mint amikor elkezdtük az egészet. Vagyis hiába értünk el fantasztikus teljesítményt induló startupokhoz képest ( pl. a meglévő termékpaletta kiszélesítése (1 termékről 9 termékre), magyar és angol nyelvű honlap és webshop üzemeltetése, nemzetközi iskolahálózat kiépítése, kutatás-fejlesztési feladatok folyamatossá tétele), ha közben az adósság miatt lenullázzuk a költségvetésünket, egy jó piaci teljesítmény mellett. Úgy látjuk, hogy most értünk el oda, hogy egy sikeres üzleti év után befektetőket kell keresnünk, akik segítségével egy nagyobb csapatot tudunk végre a találmány mögé állítani, s megvetni a lábunkat a nemzetközi piacokon.

Jelenleg ugyanis alapvetően másfél emberes a vállalkozás, hiszen Arató Ferenc az egyetemi munkája mellett tud időt szánni az üzletre, Andrea elsősorban a találmány továbbfejlesztésén, gondozásán dolgozik, így Kelemen András az egyetlen közülünk, aki teljes munkaidőben tud az üzlettel foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a hazai logisztikai partnerünk (Alexandra Kiadó) összeomlása után, már a raktározást és a csomagolást is nekünk kell megoldanunk – vagyis valódi garázsvállalkozássá alakultunk. Elengedhetetlen, hogy végre ne mindent másfél embernek kelljen elintéznie, hiszen ez a humánerőforrásaink legkevésbé hatékony felhasználása. Ekkora humánkapacitással folyamatosan a penge élén egyensúlyozunk.

Már a kickstarter kampány során kiderült, hogy az online piac nyílt hozzáférést mutató arca Janus-arc, hiszen a hagyományos és új marketing eszközök (pl. közönségtalálkozók, online és nyomtatott sajtó, vloggerek, youtuberek stb.) igénybevétele nélkül nem látszol az online nyilvánosságban sem, hiába az az érzése az embernek, hogy végre egyenlő a hozzáférés a piacokhoz az online kereskedelmi formák elterjedésével. Ezek a marketing eszközök az online kereskedelemben is jelentős befektetéseket igényelnek. Ebből a szempontból is úttörőnek számítunk, hiszen alapvetően low-budget megoldásokkal tudunk jelenleg dolgozni, s elérni sikereket (pl. a hazai piacon exponenciálisan jobb eredményeket értünk el, mint forgalmazó partnerünk az Alexandra a 60 boltjával és online értékesítési felületével).

 

Több ötletben kell gondolkodni a mai világban, vagy elég egy ötlet is?

Ebből a szempontból a Lapot kérünk! találmány egy kivételes termék, hiszen egy egész szegmenst nyit meg a játékalapú fejlesztőeszközök területén, így a további ötletek, terméklehetőségek határa a csillagos ég! Már nemcsak a felső tagozatos témákra, de középiskolai matematikai problémákra is készülnek az újabb kártyacsomagok, játékok! Sőt van kifejezetten az Egyesült Királyság piacára kigondolt speciális ötletünk, amely kifejezetten interkulturális sajátosságokra épül.

Alapvetően az elején azért az egy ötlethez ragaszkodnánk, ha start-upokról van szó, hiszen a marketingből tudjuk, hogy a széles termékrepertoár csökkentheti is a piacot. Ebből a szempontból szerencsénk van a találmánnyal, hiszen egy ötletben millió lehetőséget tartalmaz. Ugyanakkor az egyetlen ötlettel kapcsolatban további érv az is, hogy az egy ötlet végiggondolása, piacra vitele, a folyamatos ötletelés – további termékek, ötletek felbukkanását eredményezheti. A Kelemen&Partners-nek is lett egy ötlete a hazai piacra – egy a játékoktól teljesen független új piaci szegmensben.

 

 

Hogyan lehet felépíteni az ötletet, mi kell a piacra jutáshoz?

Az ötlet mindig egyszerű és nagyszerű, de a legnagyobb lépés mindig a következő – nagyon sokan éppen azt a nagy lépést nem tudják megugrani. Az első lépést  az ötlettől a valóság felé. Ehhez kell egy csapat, mert lehet, hogy valakinek zseniális ötletei vannak, de pl. kapcsolatépítésben gyenge. Más az üzlethez ért, viszont nincs egy átütő erejű ötlete, a harmadik pedig abban jó, hogy kapcsolatokat építsen, a negyediknek, meg pénze van, s szívesen támogat stb. Az első lépés azonban mindig az ötlet leírása – ehhez már rengeteg modell áll rendelkezésre, amelyek segítenek végigvenni a legfontosabb szempontokat. A leírás során gyakran előfordul, hogy mégsem olyan nagyszerű az ötlet, de ez is fontos információ, hiszen felszabadítja a képzelőerőt, nem kapaszkodunk egy vágyálomba tovább. Andreával Arató Ferenc két nyarat és egy tanévet töltött csak azzal, hogy az ötletet legalább pedagógusok számára megfogalmazzák – így született az első kézikönyv, amelyen utána még egy évet dolgoztak a kiadás előtt. Az ötlet leírása mellett a másik nagyon fontos dolog, ha van rá lehetőség az a pilot szakasz. Az ötlet tesztelése, kipróbálása, folyamatos továbbfejlesztése ugyanis kulcsfontosságú, hiszen így nemcsak mélyebben hiszünk majd benne az eredmények láttán, hanem bizonyítékokkal érvelni is tudunk mellette.

 

 

Mit üzentek a mostani fiataloknak, hogyan kezdjék el?

Ragaszkodjanak az álmaikhoz! Ha egy ötletet beemelnek az érdeklődésük fókuszába, akkor a környezet küldeni fogja az erőforrásokat – először embereket, hasonló ötleteket, piaci jeleket stb. Az ember szenzitívvé, s kicsit monomániássá válik, s mágnesként vonzza magához a továbbhaladáshoz szükséges forrásokat!

Kell egy csapat! Ha egyedül próbálkoznak, akkor a saját állapotuk döntően befolyásolja a lépéseket, hamar feladhatják. Ha vannak társak, akkor az gyümölcsözően hat, s egymás támogatása, az ötlet folyamatos fürdetése más agyakban továbbgazdagítja az eredeti szikrát és folyamatosan táplálja a tüzet.

Nyilván van egy egyensúlyozás az ötlet, know how, vagy termék szerzői jogainak védelme érdekében, nehogy már a megszületés előtt valaki máshoz vándoroljon az ötletük. Ezért körültekintően kell a partnereket megválasztani!

Ha van egy mikro-csapat (egy-két igazi társ, vagy komoly partner), s egy kipróbált ötlet, akkor tulajdonképpen a befektetett munkaidő a legfontosabb kérdés. A napi félóra álmodozás otthon a szobában egy darabig szükséges lehet, sőt hasznos, de ennél később jóval többre van szükség. Gyakran akár napi 16-18 óra megfeszített munkára is. A folyamatos munka egyben folyamatos tanulást jelent, amely gyakran kellemetlen problémák alakját ölti magára. Vagyis lesz egy-két probléma, amelyre nem számítottunk. Ilyenkor kell megérteni, hogy ez egy tanulási helyzet, hiszen ki kell lépni a komfortzónánkból, akármennyire kellemetlen is ez, bármennyire is azt képzeltük, hogy minden simán megy majd. Ilyenkor a tudati beállítódás a döntő, vagy hiszek továbbra is magamban és az ötletemben, s felfogom, hogy most tanulnom kell, s minden erőforrásomat arra fordítom, hogy felvértezzem magamat és a problémámat a megoldási lehetőségekkel, vagy feladom, s megyek vissza a szobámba tovább álmodozni.

 

 

Szerintetek mi az öt legfontosabb dolog egy startup életében?

 

-      Egy remek, kipróbált ötlet!

-      Egy jó kis heterogén, komplementer csapat!

-      Egy lelkes támogatói közösség, nemcsak anyagi értelemben!

-      Folyamatos tanulás, amely a hozzáállásra, a szükséges képességekre, valamint a szükséges ismeretekre egyaránt vonatkozik!

-      Elkötelezett koncentráció és folyamatos munka!

 

Kelemen & Partners Ltd.

Terjesztés, értékesítés: Kelemen András, ügyvivő igazgató

Kutatás, fejlesztés, képzés: Dr. Arató Ferenc,

http://www.mathterminds.eu/

info@mathterminds.eu

No comments yet.

Have something to say?


kilenc − = 6