Interjú: DB4Tennis

 

Mutatkozzatok be, kik vagytok, mivel foglalkoztok és hol vagytok elérhetők?

 

Voltak, akik már korábban együtt dolgoztak, s voltak olyanok, akik négy évvel ezelőtt csatlakoztak a DB4Tennis projekthez. Visszatekintve az elmúlt pár esztendőre, azt mondhatom, hogy 2011-12 fordulóján állt össze véglegesen a mostani formációban a nemzetközi csapatunk. A nemzetközi szót ez esetben  pusztán földrajzi értelemben kell használnom, hisz annak ellenére, hogy páran külföldön (Anglia, Franciaország illetve Kanada területén) élnek jelenleg, attól még egytől-egyig magyarok vagyunk. A ‘team’ egyik fele a tenisz történetével, Grand Slam tornáinak statisztikájával és jelenkori történéseivel foglalkozik, míg a többiek – beleértve jómagamat is – szakterülete az adatbázis rendszerbe foglalása, a weboldal létrehozása illetve technikai működtetésének biztosítása. Az előbbi csoportot sportújságírók, statisztikusok illetve sport(köz)gazdaság területén ténykedő szakemberek alkotják, utóbbiak tagjainak sorában pedig rendszerfejlesztőt és webdesignert tudhatunk. Ők ketten egyébként Budapesten élnek és ténykednek.

 

A startup előtti életben mivel foglalkoztatok?

 

Bátran kijelenthetem, hogy előző ‘életünkben’ szinte mindannyian a magunk szakterületén jeleskedtünk. Egyesek a sportmédia berkeiben itthon, majd később külföldön alkottak maradandót; könyveket publikáltak, bekerültek egyes sportágak exklúzív médiaköreibe, világeseményekről tudósítottak, nemzetközi sportszakmai elismeréseket szereztek. Van közöttünk olyan, aki volt Forma-1-es versenyző sajtófőnöke illetve enciklopédia társszerzője volt, vagy épp világbajnokról publikált. De olyan is, aki Angliában szerzett szakedzői képesítést és amerikai sportmenedzser céget képviselt Európában. Az IT oldal munkatársai, azaz mi sem maradtunk le tőlük. A designer rész felelőse, több mint 10, jómagam 20 éves szakmai múlttal rendelkezünk. Jelenleg is számos európai webszervert üzemeltetek, német, spanyol, francia és angol ügynökségeknek dolgozom, mint programozó, és a legkülönfélébb többnyelvű illetve ún. CrossEuropean projektben veszünk részt.  …  

 

Mi volt az első ötlet, ami a jelenlegi termékhez, szolgáltatáshoz vezetett és hol született meg az ötlet?

 

Egy mélyreható piacelemzést követően, a sportszakmai területért felelős csapat javaslatát, miszerint a világ 4. legnépszerűbb sportágának, a tenisznek nincs autentikus adatbázisa, vettük górcső alá technikai és programozó szempontok alapján.

Ezt követően, miután egyfelől meggyőződtünk az adatbázis létjogosultságáról, másfelől annak problémamentes realizálhatóságáról, vehette kezdetét a tervezés és az ütemterv megalkotása, a (rész)feladatok és az azok végrehajtásáért felelős személyek kijelölése. A többi, úgy gondolom, most már történelem, hisz a termék, vagyis a www.db4tennis.com oldal tavaly augusztusi megjelenésünk óta mindenki számára elérhető/hozzáférhető.


 

Magyarországi piacban vagy külföldben gondolkodtok?

 

Bár magyar alkotók produktumáról beszélünk, mégis a megcélzott közeg a világpiac. Ennek több oka is van, csak a legkézenfekvőbbek egyikét említve, a tenisz az egyéni sportágak rangsorában listavezető, a globális sportesemények piacán becsült értéke pedig már évekkel ezelőtt a 3 milliárd dolláros küszöböt súrolta. Arról már nem is szólva, hogy – az adatbázisunk alapját jelentő – Grand Slam tornák a legnézettebb egyéni sportesemények között vannak számon tartva.

 

A startup üzlet közösségi inkább, vagy egyéni zseniken múlik?

 

Úgy gondolom mindkettő megléte elengedhetetlen az üzleti életben való boldoguláshoz.  A zsenik kreatív alkotó/képzelőereje kizárólag egy, a közösség kohéziós erejére, mint erkölcsi fundamentumra épülő üzleti modellben teljesedhet ki. Bármelyik hiánya a vállalkozás sikerességét kérdőjelezi meg – hosszútávon minden bizonnyal. Számos példát láthattunk arra, hogy többre hivatott ötletek, vállalkozások haltak el, fulladtak kudarcba vagy épp nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket pont amiatt, hogy vagy az egyéni, vagy a közösségi érdekek kerültek extrém módon túlsúlyba. Érzésem szerint a kettő ideális elegyének elérése jelent(het)i a kihívást minden startup számára.                                                                                                                                        

 

A fogyasztó agyával gondolkodtok a fejlesztés során, vagy a saját elképzeléseiteket valósítjátok meg?

 

Csakúgy, mint az előző kérdésnél, itt is valahol a kettő közötti természetes egyensúly megtalálása lehet a kulcs. Elemezve bármelyik prosperáló startup-ot, a fogyasztói igények, elvárások illetve a cég által meghatározott célkitűzések arányának optimális hibridje képezi minden esetben a nyerő formulát. Ez minden vállalkozás esetében eltérő arányt feltételez, de az ideális az, ha a két oldal elképzelései félúton találkoznak. Ezalól mi sem vagyunk kivételek, így mi is az első pillanattól fogva folyamatosan teszteljük, mérjük és analizáljuk a be illetve visszaérkező fogyasztói igényeket, majd ezekhez igazítjuk (ki) a már meglévő vagy előkészítést alatt álló terveinket, lépéseinket. Esetünkben ez annyit tesz, hogy mind a teniszt szerető és értő közösségek (rajongók, fanklubok), mind a szakmédia részéről érkező reakciókat szisztematikusan feldolgozzuk, testreszabjuk és folyamatosan figyelemmel kísérjük azok fogadtatását. A kritikai észrevételekre – legyen az bármilyen előjelű – mindig nyitottak vagyunk.

 

Mi a legnagyobb probléma, amivel jelenleg foglalkoztok?

 

A vállalkozás pozíciónálása, a teniszvilágban, bekerülés a sportág szűk szakmai médiaelitjébe és ott helytállni tisztességgel, felelősséggel. Ez valahol nem is igazán probléma, mint inkább küldetés(tudat). S mellesleg több összetevőből áll. Szakmai téren a gondot néha a bejutás, az első ajtókon való keresztül jutás jelent(het)i, hisz ebben a világban – sem a pályán, sem azonkívül – senkinek nincs bérelt helye. Nehéz a bekerülés, de még nehezebb az ottmaradás. Jelenleg több országban az eddig kiépített kapcsolataink, munkatársaink azon (is) dolgoznak, hogy minél több eseményre eljussunk, tudósíthassunk, mert ezek jelentik a belépőt kiemelt kategóriás versenyekre, tornák, Grand Slam-ekre. Az adatbázis szintjén a XIX.század végi, XX. század elejéről származó -néha hiányos – adatok és az Open-éra (1968-tól) egyre bővülő adatdömpingje közötti ideális egyensúly megtalálása. Olyan statisztikák, rekordok készítése, amelyek valós képet adnak akár egy 100 évvel ezelőtti korszakról és annak sajátosságairól és összevethetők a mai kor teniszeredményeivel egyaránt. Továbbá legyen üzenete, értéke a mai kor emberének, legyen az újságíró, szakember avagy szurkoló.

Azt már nem is említve, hogy voltak olyan hiányelemek az Open-érát megelőző időszakból, amelyeket az egész világon nekünk sikerült sziszifuszi módszerrel, mint egy puzzle-t összerakni. A feladatot nehezítendő azon korszak játékoséletrajzait, tornáinak eredményeit már csupán a leszármazottak (ha vannak) segítségével tudjuk rekonstruálni. illetve emellett a világ számos nemzeti archívumával, múzeumával állunk szoros kapcsolatban, vagyis mindent megmozgatunk annak érdekében, hogy ne legyen, maradjon fehér folt a sportág történelemkönyvében!

 

Több ötletben kell gondolkodni a mai világban, vagy elég egy ötlet is?Ezt minden felelős menedzsmentnek, vállalkozásnak magának eldöntenie! Vagy a svédasztalról csipegett, kipróbál többfajta “ízvilágot”, vagy csupán egy adott területre fókuszálva, erőit arra koncentráltva próbál meg sikereket elérni. Nem árt néha több lábon állni, több vasat tartani a tűzbe, bár ez sok esetben a minőség rovására is mehet. Az egyes megoldások rizikófaktorai közé az innováció középszerűségét vagy hiányát sorolnám. Középszerű ötletekkel kísérletezgetni lehet, nyerni nem, nekem ez a meglátásom.

 

Hogyan lehet felépíteni az ötletet, mi kell a piacra jutáshoz?

 

Ha maga az ötlet nóvumot képez, akkor az már több, mint 50%-os garancia a sikerre. A többi igazán a csapat, a kapcsolati tőke és a termékmarketing eredményességén, a megvalósításon és a vállalkozás exponálásán múlik. Ehhez jöhet természetesen hozzá egy pár %-os kalkulált szerencse-tényező mondjuk éppen, ha egy gazdasági fellendülés avagy válság kellős közepére van időzítve a projekt indítása…Ahogy fentebb a cégünk piacra jutásának nehézségeiről szólva megvilágítottam, manapság csak azoknak lehet reális sanszuk a bekerülésre, akik vagy szakítva a hagyományos módszerekkel, forradalmi módon, újszerű üzeneteket, értékeket közvetítenek a piac adott szegmensének. Avagy olyan személyi-, tárgyi és tudásbeli potenciál társul és/vagy koncentrálódik egy helyen, hogy még egy középszerű ötlettel is átlag feletti sikerek katalizálhatóak.

 

Mit üzentek a mostani fiataloknak, hogyan kezdjék el?Stabil erkölcsi-szellemi fundamentum szükséges, és bizonyos vezér(lő)elvek szem előtt tartása. Mire gondolok? Elsősorban arra, hogy a világ egyik legkreatívabb nemzete vagyunk. Ez már sejtetni engedi, hogy egyetlen ötletért sem kell a szomszédba mennünk. Ad kettő, mindig apró dolgokból  áll össze a legkomplexebb projekt is. S kétségtelen az áldozatok (idő,energia s néha kisebb anyagi invesztáció) nélkül  csak álmodozni lehet, nyerni nem. S nem árt, ha van egyfajta “sohanemadjukfel”-féle megszállottság, eltökéltség és kitartás is a tagokban. Ezzel a szemlélettel egymást is motíválják és egyúttal tolják közösen előrébb a projektet. S nemcsak a nehéz időkben, hanem akkor is, amikor fut a szekér…

 

Szerintetek mi az öt legfontosabb dolog egy startup életében?

 

A potenciál megléte, a közös cél kitűzése, az elindulás, a nehézségek kezelése, ‘egy mindenkiért mindenki egyért’-elv érvényesülése.

 

Az alapítók:

Bogdán Balázs, Lieb István, Poór Dénes, Ruszanov András, Szabó Attila

 

Szavazzatok a csapatra az alábbi oldalon, május 5.-ig lehet szavazni, szoros a verseny, nyomás szavazni, hajrá DB4Tennis (szerk: ők az egyetlen magyar csapat a versenyen!!)

http://www.virginmediabusiness.co.uk/pitch-to-rich/grow/db4tennis-ltd/

 

Weboldal:

www.db4tennis.com

 

 

 

No comments yet.

Have something to say?


öt + 7 =